Procedura zakupu pojazdów w UsaAutoSystem

Procedura zakupu samochodu z USA stosowana w UsaAutoSystem 1. Podpisanie umowy:
  Procedura importu rozpoczyna się od podpisania umowy w której określamy Państwa preferencje co do marki i modelu samochodu, koloru, tapicerki oraz wyposażenia auta. Umowa zabezpieczona zostaje przez Państwa depozytem w wysokości 10% wartości pojazdu w USA. Zabezpieczenie to pobierane jest przez aukcje w przypadku nie zapłacenia za wylicytowany samochód. W przypadku gdy zrezygnujecie Państwo z zakupu auta przed wygraniem licytacji cały depozyt jest Państwu zwracany.

 2. Poszukiwanie auta:
  Po podpisaniu umowy przystępujemy do poszukiwania spełniającego Państwa oczekiwania auta. Prezentujemy poszczególne oferty do momentu, kiedy wyrażą Państwo chęć zakupu konkretnego egzemplarza.

 3. Zakup auta:
  Wysyłając nam pocztą elektroniczną wiadomość, która zgodnie z umową będzie stanowiła jej załącznik, zobowiązujecie nas Państwo do reprezentowania Was w aukcji do określonej w wiadomości kwoty. W przypadku wygrania licytacji otrzymujecie Państwo instrukcje do dokonania transferu pieniędzy za powstałe po stronie amerykańskiej koszty tj. zakup auta, transport lądowy z aukcji do portu oraz fracht morski. W przypadku gdy wyznaczona przez Państwa kwota licytacji nie umożliwiła jej wygrania możecie Państwo zażyczyć sobie poszukiwania kolejnego auta lub zażądać zwrotu depozytu.

 4. Transport:
  Zapłacony samochód transportowany jest do naszej bazy kontenerowej w New Jersey gdzie załadowany zostaje do kontenera, a kontener wysłany do Bremen. Po 17 dniach kontener trafia do portu w Niemczech gdzie niemiecka firma spedycyjna wyładuje Państwa auto.

 5. Formalności celne:
  Niemiecka firma spedycyjna na mocy podpisanych przez Państwa pełnomocnictw dokona w Państwa imieniu odprawy celnej samochodu i zleci jego transport pod wskazany adres w Polsce. Kopia faktury za należności celne i opłaty spedycyjne wysłana zostanie do Państwa pocztą elektroniczną i na jej podstawie dokonają Państwo przelewu za należności celne i spedycyjne. Oryginały wszystkich dokumentów trafią do Państwa wraz z samochodem.

 6. Formalności w Polsce:
  Po otrzymaniu samochodu z kompletem dokumentów pozostanie opłacenie akcyzy i rejestracja pojazdu. W tym celu powołany zostaje przez nas rzeczoznawca, który określa wartość samochodu niezbędną do opłacenia akcyzy. Wszystkie formalności akcyzowe dokonywane są przez niezależna firmę odpowiednią Państwa miejscu zameldowania. Firma powołana jest przez nas na mocy Państwa pełnomocnictwa do formalności akcyzowych. Kolejnym krokiem jest rejestracja pojazdu w miejscowym wydziale komunikacji dokonana również przez niezależną firmę na nasze zlecenie.

Kurs USD/PLN

Ładowanie


Sprawdź naszych partnerów: http://nowaksienkiewicz.pl/ | Opinie Evo  Opinie Alfa Aluminium  | http://www.annvinci.eu


Do wiadomości osób z Google: linki zamieszczone powyżej to są linki do naszych przyjaciół. Nigdy nie były opłacane, a ich zamieszczenie wynikia tylko z naszej przyjaźni.